Inventar apartamente

Această listă de inventar face parte din contractul de închiriere. Se vede si pe contractul de inchiriere.

Inventar:
Cantitate / Articol / Pret
Living
- 1 Sofa cu 3 locurii                                 2250.-
- 2 Fotoliu                                               1850.-
------------- RO --------------
O canapea murdară, adică cu pete de lichide,
uleiuri sau grăsimi, fluide corporale etc., nu
va fi spălată, ci doar înlocuită. Plătești apoi
întreaga canapea conform listei de inventar
precum și cele două fotolii tapitate care merg
cu ea.
------------- EN --------------
A dirty sofa, i.e. with liquid stains,
oils or fats, body fluids, etc., will be NOT
washed, but only replaced. You pay then 
the entire sofa according to the inventory list
as well as the two upholstered armchairs that go
with it.
------------- DE --------------
Ein schmutziges Sofa, z. B. mit Flüssigkeitsflecken,
Öle oder Fette, Körperflüssigkeiten usw. wird nicht
gewaschen, nur ersetzt. Sie zahlen dann
das gesamte Sofa laut Inventarliste
sowie die zwei gepolsterten Sessel, die dazu
gehören.


- Set cu 5 perne cu modele florale            1340.-⃝
- 1 Fotoliu (model colorat)                         950.-
- 2 perdele transparente                           120.- 
- 2 perdele opace                                     180.- 
- 1 Șină de draperii                                 1050.-
- 1 Masuta mica                                         850.-
- 1 Punct de acces WIFI                             390.- 
- 1 Masa birou alb                                   1800.- 
Bucataria 
- 1 Masa lemn/fier/sticla                          1660.-⃝
- 4 Scaune din lemn/fier                           380.- 
- 1 Microunde                                          680.- 
- 1 încălzitorul de apă                               260.- 
- 1 Plită electrică                                      950.-
- 1 Chiuvetă din oțel inoxidabil                  280.-
- 1 Robinet                                              320.-
- 1 Incalzire centrala pe gaz                    4995.-
- 1 Bucătărie                                         8395.-
- 1 Blat de bucătărie                              1850.-
----- Set cu 4 Pahare                                 120.-
----- Set cu 4 Cesti de cafea si 4 Farfurii     135.-
----- Set cu 4 Farfurii mici, mediu si mare, alb 145.-
----- Set cu 4 Cuțit, furculiță, lingură de supă, lingură. 125.-
----- 1 Set cu 2 Spatula și 1 lingura de lemn 65.-
----- 1 Set cu 1 tigaie și 2 oale de gătit       365.-
----- 1 Tocător                                           55.-
----- 1 Pânză de vase                                 25.-
----- Set cu 4 cutite                                   215.-
Baie 
- 1 Perdea de dus (sticla securizata)        4360.- 
- 1 Rod pentru perdea de dus                   115.-
- 1 Distribuitor de săpun                          165.- 
- 1 Robinet                                             580.- 
- 1 Chiuvetă                                           885.- 
- 1 Mobilier pentru chiuvetă                    990.- 
- 1 Dulap cu oglindă                             1300.- 
- 1 Toaleta                                           2500.- 
- 1 Capac de toaleta                               120.- 
- 1 Perie de toaleta                                  65.- 
- 1 Cos de gunoi                                   135.- 
Dormitor 1 
- 1 Dulap pentru haine                          1250.- 
- 1 Pat 160x200                                   1860.- 
- 1 Saltea 160x200                              1500.- 
- 1 Protecție saltea 160x200                   200.- 
- 1 Set de pilota și 3 perne                   1300.- 
- 1 Set 1 husă de pilota, 3 fețe de perne și 1 cearșaf 800.- 
- 1 Televisor 32”                                  1680.- 
- 2 perdele transparente                         120.- 
- 2 perdele opace                                 180.- 
Dormitor 2 
- 1 Dulap pentru haine                          1250.- 
- 1 Pat 160x200                                   1860.-
- 1 Saltea 160x200                               1500.- 
- 1 Protecție saltea 160x200                    200.- 
- 1 Set de pilota și 3 perne                     1300.- 
- 1 Set 1 husă de pilota, 3 fețe de perne și 1 cearșaf 800.- 
- 1 Televisor 32”                                     1680.- 
- 2 perdele transparente                           120.- 
- 2 perdele opace                                    180.- 
În plus, pentru fiecare persoană: 
- 1 Prosop mare                                       120.- 
- 1 Prosop de baie mediu                           75.- 
- 1 Prosop de baie mic                               75.- 
------------- RO --------------
Taxăm întotdeauna 75 RON pentru fiecare
prosop de baie lipsă. Dacă prosoapele de
baie sunt pătate cu sânge, vopsea de păr
sau machiaj, acestea vor fi, de asemenea,
încărcate integral. Același lucru se aplică
lenjeriei de pat cu 800 RON / set-ul.  
------------- EN --------------
We always charge 75 RON for each
bath towel missing. If the towels of
bathroom are stained with blood, hair dye
or makeup, they will also be
fully charged. The same applies
bed linen for 800 RON / set.
------------- DE --------------
Wir berechnen immer 75 RON pro Stück
Badetuch fehlt. Wenn die Handtücher aus
Badezimmer mit Blut, Haarfärbemittel
oder Make-up befleckt sind, werden sie auch 
vollständig verrechnet. Das gleiche gilt
Bettwäsche für 800 RON / Set.

------------- RO --------------

Zidurile vopsite sau murdare nu sunt curățate, ci reparate și revopsite. Chiriașul trebuie să suporte costul repictării întregului perete. Prețul pe metru pătrat pentru reparații și revopsire este stabilit la 450 RON (materialul și lucrările) cel puțin 2,5 metri pătrați de plătit. 
Plinte deteriorate vor fi încărcate pe metru liniar. În fiecare caz se plătesc cel puțin 2,5 metri liniari. Chiriașul plătește proprietarului 490 RON pe metru liniar (materialul și lucrările).
Dacă parchetul sau alte pardoseli sunt deteriorate, întreaga cameră va fi înlocuită. Prețul pe metru pătrat pentru această lucrare este de 870 RON (materialul și lucrările) cel puțin 2,5 metri pătrați de plătit.
Prețurile de mai sus și prețurile din lista de inventar nu includ TVA, care se adaugă.
Orice deteriorare trebuie descoperită la predarea (check-out-ul) apartamentului. Orice deteriorare nedescoperită la momentul predării nu mai poate fi taxată ulterior. Toate daunele trebuie plătite de chiriaș înainte de plecare, adică la predare (check-out). Dacă chiriașul nu are destui bani la el, trebuie să organizeze bani de la terți. Nicio plecare fără plata tuturor daunelor! În caz contrar, proprietarul poate chema poliția.
În cazul în care apartamentul nu poate fi închiriat din nou în aceeași zi din cauza daunelor cauzate sau a murdăriei excesive sau a neplăcerilor cu mirosuri de la fumat sau gătit, chiriașul este răspunzător pentru timpul de nefuncționare și plătește întreaga sumă publicată pe site (ocuparea completă cu 4 persoane) pe durata întreruperii.
- Fumatul neautorizat in apartament sau pe balcon/terasa sau mirosuri de gatit sau bucatarie stropite cu grasime minim 4 nopti suplimentare.
- Mirosuri de la excrementele corpului uman cel puțin 3 nopți suplimentare.
- Mirosuri de la deșeurile aruncate necorespunzător sau resturi de alimente cel puțin 2 nopți suplimentare.
- Reparatii pereti, podele sau tavane sau inlocuire mobilier intotdeauna cel putin 5 nopti sau mai mult, in functie de efort.
Costurile extraordinare de curățenie se plătesc separat conform tarifului din regulile casei.

------------- EN --------------

Painted or dirty walls are not cleaned, but repaired and repainted. The tenant must bear the cost of repainting the entire wall. The price per square meter for repairs and repainting is stable at 450 RON (material and works) at least 2.5 square meters to be paid.
Damaged plinths before being loaded per linear meter. In each case, at least 2.5 linear meters are paid. The tenant pays the owner 490 RON per linear meter (material and works).
If parquet or other floors are damaged, the entire room will be replaced. The price per square for this is 870 RON (material and works) at least 2.5 square meters to be paid.
The prices above and the prices in the inventory list do not include VAT, which is added.
Any damage must be discovered upon handover (check-out) of the apartment. Any damage not discovered at the time of delivery cannot be charged at a later date. All damages must be paid by the tenant before departure, i.e. at check-out. If the tenant does not have enough money with him, he has to arrange money from third parties. No departure without payment of all damages! Otherwise, the owner can call the police.
If the apartment cannot be re-rented on the same day due to damage caused or excessive dirt or unpleasant odors from smoking or cooking, the tenant is responsible for the downtime and pays the full amount published on the website (full occupancy ). with 4 people) during the interruption.
- Smoking in the apartment or on the balcony/terrace or smells of cooking or kitchen sprinkled with fat for a minimum of 4 additional nights.
- Odors from the excrement of the human body for at least 3 additional nights.
- Odors from improperly disposed waste or leftover food for at least 2 additional nights.
- Repairs of walls, floors or ceilings or replacement of furniture always at least 5 more nights or more, depending on the effort.
Extraordinary cleaning costs are paid separately according to the rate in the house rules.

------------ DE --------------

Verschmierte oder verschmutzte Wände werden nicht gereinigt, sondern repariert und neu gestrichen. Die Kosten für den Neuanstrich der gesamten Wand trägt der Mieter. Der Preis pro Quadratmeter für Reparaturen und Neuanstriche liegt stabil bei 450 RON (Material und Arbeiten), wobei mindestens 2,5 Quadratmeter zu zahlen sind. 
Beschädigte Fussbodenleisten vor der Belastung pro Laufmeter. Es werden jeweils mindestens 2,5 Laufmeter bezahlt. Der Mieter zahlt dem Eigentümer 490 RON pro laufendem Meter (Material und Arbeiten).
Wenn Parkett oder andere Böden beschädigt sind, wird der gesamte Raum ersetzt. Der Preis pro Quadratmeter dafür beträgt 870 RON (Material und Arbeiten) mindestens 2,5 Quadratmeter zu zahlen.
Die oben genannten Preise und die Preise in der Inventarliste enthalten keine Mehrwertsteuer, die hinzukommt.
Etwaige Schäden müssen bei Übergabe (Check-out) der Wohnung festgestellt werden. Zum Zeitpunkt der Lieferung nicht entdeckte Schäden können nicht nachträglich in Rechnung gestellt werden. Alle Schäden müssen vom Mieter vor der Abreise, d. h. beim Check-out, bezahlt werden. Hat der Mieter nicht genügend Geld bei sich, muss er Geld von Dritten besorgen. Keine Abreise ohne Bezahlung aller Schäden! Andernfalls kann der Besitzer die Polizei rufen.
Kann die Wohnung aufgrund von Schäden oder übermäßiger Verschmutzung oder unangenehmen Gerüchen durch Rauchen oder Kochen am selben Tag nicht weitervermietet werden, so ist der Mieter für die Ausfallzeit verantwortlich und zahlt den vollen auf der Website veröffentlichten Betrag (Vollbelegung). mit 4 Personen) während der Unterbrechung.
- Rauchen in der Wohnung oder auf dem Balkon/Terrasse oder Küchengerüche oder mit Fett bestreute Küche für mindestens 4 weitere Nächte.
- Gerüche von den Exkrementen des menschlichen Körpers für mindestens 3 zusätzliche Nächte.
- Gerüche von unsachgemäß entsorgten Abfällen oder Essensresten für mindestens 2 weitere Nächte.
- Reparaturen von Wänden, Böden oder Decken oder ersetzen von Mobiliar mindestens immer mindestens 5 weitere Nächte oder mehr, ja nach Aufwand.
Ausserordentliche Reinigungskosten werden gemäss Tarif in der Hausordnung separat verrechnet.

Dacă doriți să plătiți daune cu cardul de credit, vă vom percepe o taxă de transfer suplimentară de 20 RON / 5% din suma totală per tranzacție, indiferent de mărimea sumei debitate.

If you want to pay damages by credit card, we will charge you an additional transfer fee of 20 RON / 5% of the total amount per transaction, regardless of the amount charged.

Wenn Sie Schäden per Kreditkarte bezahlen möchten, berechnen wir Ihnen eine zusätzliche Überweisungsgebühr von 20 RON / 5 % des Gesamtbetrags pro Transaktion, unabhängig vom berechneten Betrag.

Mobirise

Elvetianul Tobias

Contact, Kontakt

Str. Apateului 115 / 117, Oradea

RO33485174 - J5/1258/2014

Mobirise web creator - Click now